Previous
Next

  Compartiment Primire Urgente(CPU) 0263 343066

Ambulatoriu-Spital 0263 343 068    Telefoane interioare

Administrativ 0263 343067

Informatii privind  SERVICIILE MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE din urmatoarele cabinete:

Planificare familiala, Gastroenterologie , Diabet zaharat nutritie si boli metabolice, Psihologie, Pediatrie, BFT, Obstetrica- Ginecologie ,Ortopedie,Neurologie,Chirurgie Generala, Medicina Interna, Oftalmologie, ORL, Dermatovenerologie, Psihiatrie

În vederea acordarii serviciilor medicale din ambulatoriu decontate de CJAS pacientul trebuie să prezinte următoarele documente:

1. carte de identitate, certificat naştere( la copii sub 14 ani) ;
2. cardul de sanatate/adeverinta inlocuitoare de la CJAS la persoane peste 18 ani ;
3. bilet de trimitere de la medicul de familie / medicul specialist din ambulatoriu;
4. act doveditor al statutului de asigurat în funcţie de categoria de asigurat (salariat – adeverinţă eliberată
de angajator pe propria răspundere din care să reiasă că se reţine şi virează contribuţia la FNUASS,
pensionar – cupon de pensie, celelalte categorii (coasigurat, elev/student cu vârsta între 18-26 ani,
liber profesionişti, persoană fizică autorizată etc.) – adeverinţă de asigurat eliberată de Casa de
asigurare de care aparţine, care să certifice calitatea de asigurat.
Calitatea de asigurat va fi verificata prin accesarea site-ului www.cnas.ro.

Pentru cetatenii straini se vor acorda serviciile medicale de urgenta pe baza cardului european de sanatate si a actului de identitate, pasaport

Daca pacientul nu este asigurat serviciile medicale se vor face cu plata (exceptie urgentele)

 

Informatii privind internarea in SPITAL

Asistenţa medicală în spitalul nostru se acordă în regim de:
a) spitalizare continuă;
b) spitalizare de zi.
Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:
a) urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au
acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
b) diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
c) tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este
nedeplasabil sau necesita izolare.
În vederea internării, pacientul trebuie să prezinte următoarele documente (condiţii de internare):
1. carte de identitate, certificat naştere( la copii sub 14 ani) ;
2. cardul de sanatate/adeverinta inlocuitoare de la CJAS la persoane peste 18 ani ;
3. bilet de trimitere de la medicul de familie / medicul specialist din ambulatoriu;
4. act doveditor al statutului de asigurat în funcţie de categoria de asigurat (salariat – adeverinţă eliberată
de angajator pe propria răspundere din care să reiasă că se reţine şi virează contribuţia la FNUASS,
pensionar – cupon de pensie, celelalte categorii (coasigurat, elev/student cu vârsta între 18-26 ani,
liber profesionişti, persoană fizică autorizată etc.) – adeverinţă de asigurat eliberată de Casa de
asigurare de care aparţine, care să certifice calitatea de asigurat.
Calitatea de asigurat va fi verificata prin accesarea site-ului www.cnas.ro.
5. daca pacientul NU se regaseste in baza de date, sau NU poate prezenta dovada calitatii de asigurat va
semna ANGAJAMENTUL DE PLATA- document prin care pacientul se angajeaza sa prezinte in timp
util dovada calitatii de asigurat sau sa achite cheltuielile de spitalizare.
Atenţie!!!
În situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de
urgenţă necesare pe baza actului de identitate si a cardului de sanatate, având obligaţia să evalueze situaţia medicală a
pacientului şi să externeze pacientul dacă starea de sănătate a acestuia nu mai reprezintă urgenţă.
La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat se poate continua internarea cu suportarea
cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta. 

Pentru cetatenii straini se vor acorda serviciile medicale de urgenta pe baza cardului european de sanatate si a actului de identitate,pasaport

Daca pacientul nu este asigurat serviciile medicale se vor face cu plata pe baza decontului pacient (exceptie urgentele)

 

Sari la conținut